Υποψήφιοι Διδάκτορες

Στέφανος Α. Κατηφέογλου, Υδροελαστική Συμπεριφορά Δομικών Στοιχείων σε Ακραίες Καταστάσεις Φόρτισης, με Έμφαση στις Θαλάσσιες Εφαρμογές.
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Απονεμήθηκε, Ιανουάριο 2016 (ολοκληρώθηκε).

Θεοδόσης Δ. Τασούσης, Ανάπτυξη Μεθόδων Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) για τον Υπολογισμό Ακραίων Υδροδυναμικών Φορτίσεων με Εφαρμογές σε Υδροελαστικά Μοντέλα Θαλάσσιων Κατασκευών.
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (εν εξελίξει).

Ειρήνη Αναστασίου, Υδροδυναμικές Αλληλεπιδράσεις Ημιβυθισμένων Σωμάτων Ορθοτροπικής Γεωμετρίας με Χρήση Γραμμικών και Μη Γραμμικών Θεωριών για τους Κυματισμούς.
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (εν εξελίξει).