Υποψήφιοι Διδάκτορες

Στέφανος Α. Κατηφέογλου, Υδροελαστική Συμπεριφορά Δομικών Στοιχείων σε Ακραίες Καταστάσεις Φόρτισης, με Έμφαση στις Θαλάσσιες Εφαρμογές. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Απονεμήθηκε, Ιανουάριος 2016 (Ολοκληρώθηκε).

Θεοδόσης Δ. Τασούσης, Ανάπτυξη Αναλυτικών Μοντέλων Μικτών Οριακών Τιμών για τον Προσδιορισμό Υδροδυναμικών Φορτίσεων σε Σώματα, με Έμφαση σε Φαινόμενα Βίαιης Πρόσκρουσης Ροών με Ελεύθερη Επιφάνεια. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Απονεμήθηκε, Σεπτέμβριος 2021 (Ολοκληρώθηκε).

Ειρήνη Αναστασίου, Υδροδυναμική Ανάλυση Πεπλατυσμένων Σφαιροειδών Σωμάτων με Γεωμετρία Oblate με Χρήση της Μεθόδου των Κατοπτρικών Ιδιομορφών. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Απονεμήθηκε, Σεπτέμβριος 2022 (Ολοκληρώθηκε).