Βιβλία

Dynamic Behavior of Pipelines for Marine Applications

Chatjigeorgiou, I.K. (2023) Dynamic Behavior of Pipelines for Marine Applications, Springer, ISBN 978-3-031-24826-9.
https://link.springer.com/book/9783031248269

Χατζηγεωργίου, Ι.Κ. (2015)
Δυναμική των Αγωγών Μεταφοράς Ρευστών – Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, e-book: ISBN 978-960-603-085-7. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
http://repository.kallipos.gr/handle/11419/505

Chatjigeorgiou, I.K. (2018)
Analytical Methods in Marine Hydrodynamics, Cambridge University Press, Cambridge, UK, ISBN 978-131-683-898-3.
https://doi.org/10.1017/9781316838983

Mavrakos, S.A., Chatjigeorgiou, I.K. (Eds.) (2011)
Proceedings of the 26th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies, 17-20 April 2011, Athens, Greece, ISBN 978-960-254-694-9.
http://www.iwwwfb.org/Workshops/26.htm