Βραβεία – Διακρίσεις

Συμμετοχή στον κατάλογο του 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLoS Biology, Mendeley Data 2020, 8-10-2020
(http://dx.doi.org/10.17632/btchxktzyw.2)

Περισσότερα https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2?fbclid=IwAR2ZpXoPDpGrzCtAl0Dq3L3iW8pvXzE0olh6hvhdaIVmD-PRXtbUqaEq6U4

Marie-Curie Fellow
Απρίλιος 2014 – Απρίλιος 2016