Βραβεία – Διακρίσεις

Marie-Curie Intra-European Fellowship για Διαπρεπείς Ερευνητές
Απρίλιος 2014 – Απρίλιος 2016