Σχετικά

Ο Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου είναι ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) από τον Οκτώβριο του 2019. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ) του ΕΜΠ το 1990 και έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από την ίδια Σχολή το 1997. Από το 2001 είναι μέλος ΔΕΠ της ΣΝΜΜ και διήλθε όλων των ακαδημαϊκών βαθμίδων μέχρι την εκλογή του στη Βαθμίδα του Καθηγητή τον Αύγουστο του 2016.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν προβλήματα υδροδυναμικών αλληλεπιδράσεων με κατασκευές, αντικείμενα αναλυτικής υδροδυναμικής με εφαρμογές σε φαινόμενα βίαιων κυματικών προσκρούσεων και θέματα μη γραμμικής δυναμικής με εφαρμογές στις θαλάσσιες κατασκευές.