Εκπαίδευση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διδακτορική Διατριβή στην Τεχνολογία των Πλωτών Κατασκευών
Απονομή: 15 Ιουλίου 1997

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού
Απονομή: 23 Σεπτεμβρίου 1990