Επισκέπτης Καθηγητής

École Centrale Marseille
Γαλλία (Maître de Conférences), 2008, 2011

Centre of Ships and Ocean Structures, Department of Marine Technology
NTNU, Τρόντχαϊμ, Νορβηγία, 2006