Αποκατάσταση φωτισμού περιμετρικά του κτιρίου διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

28/06/2021

Δαπάνη του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, αποκαθίσταται ο φωτισμός περιμετρικά του κτιρίου διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με σύγχρονα φωτιστικά LED.

Αποκατάσταση φωτισμού περιμετρικά του κτιρίου διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου
Αποκατάσταση φωτισμού περιμετρικά του κτιρίου διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου
Αποκατάσταση φωτισμού περιμετρικά του κτιρίου διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου
Αποκατάσταση φωτισμού περιμετρικά του κτιρίου διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου
Αποκατάσταση φωτισμού περιμετρικά του κτιρίου διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου
Αποκατάσταση φωτισμού περιμετρικά του κτιρίου διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου